Αστιγματισμός

Τι είναι ο αστιγματισμός

Αστιγματισμός είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία ο οφθαλμός δεν έχει την ίδια διαθλαστική δύναμη σε όλους τους μεσημβρινούς με αποτέλεσμα οι ακτίνες που εισέρχονται στο μάτι να μην διαθλώνται ομοιόμορφα και έτσι έχουμε το σχηματισμό δύο ειδώλων τα οποία είτε σχηματίζονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή ( μυωπικός αστιγματισμός ) είτε πίσω από τον αμφιβληστροειδη (υπερμετρωπικός αστιγματισμός).

Που οφείλεται ο αστιγματισμός και πότε εμφανίζεται

Ο αστιγματισμός οφείλεται σε ανατομική ανωμαλία του κερατοειδούς ή του φακού (στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κερατοειδικός). Εμφανίζεται συνήθως εκ γενετής και δεν μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.

Υπάρχουν ορισμένες παθολογικές καταστάσεις όπου έχουμε επίκτητο αστιγματισμό ή αλλαγή του υπάρχοντα. Τέτοιες καταστάσεις είναι ο τραυματισμός του κερατοειδή, ο κερατόκωνος, οι φλεγμονώδεις παθήσεις του κερατοειδούς.

Πως βλέπουμε στον αστιγματισμό

Λόγω του σχηματισμού δύο ειδώλων βλέπουμε την τελεία σαν γραμμή ή μπερδεύουμε για παράδειγμα το 6 με το 8 ή το 4 με το 7. Συνήθως ο αστιγματισμός συνυπάρχει με μυωπία ή υπερμετρωπία.

Πως θεραπεύεται ο αστιγματισμός

Για τη διόρθωση του αστιγματισμού χρησιμοποιούμε γυαλιά, φακούς επαφής και τελευταία την διαθλαστική χειρουργική.