Νέα θεραπευτική προσέγγιση για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς

Η βιταμίνη Α υφίσταται μία σειρά από χημικές μετατροπές στο μάτι οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις της επιτρέπουν να αντιδράσει με ένα άλλο μόριο βιταμίνης Α και να σχηματίσουν τα λεγόμενα ''διμερή''.

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς έχει από καιρό συνδεθεί με το σχηματισμό αυτών των διμερών η συγκέντρωση των οποίων είναι μεγαλύτερη στα ηλικιωμένα άτομα.

Πιστεύεται ότι στα άτομα με εκφύλιση της ωχράς η εναποθεσή τους έχει αρχίσει δεκαετίες πριν.

Ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Columbia με επικεφαλής τον καθηγητή Ilyas Washington τροποποιώντας την δομή της βιταμίνης Α προσπαθεί να εμποδίσει τον σχηματισμό των ''διμερών'' και την εναποθεσή τους.

Το ερευνητικό εργαστήριο επιδοτείται για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης της βιταμίνης Α με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς και άλλες εκφυλίσεις του αμφιβληστροειδούς.

Η πλήρης κατανόηση της σχέσης αυτής θα οδηγήσει σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις της ξηράς μορφής της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς η οποία πλήττει 10 εκατομμύρια Αμερικανούς το χρόνο,είναι η κύρια αιτία τύφλωσης στον δυτικό κόσμο και για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία.

Σύντομα θα αρχίσουν κλινικές δοκιμές.