Αυξημένο ποσοστό οξυγόνου στα μάτια αυξάνει το κίνδυνο γλαυκώματος

Το γλαύκωμα είναι η κυριώτερη αιτία τύφλωσης στούς Αφροαμερικανούς.

Συγκριτικά με τους Καυκάσιους η συχνότητα του γλαυκώματος είναι έξι φορές υψηλότερη ενώ η τύφλωση εξαιτίας της υψηλότερης πίεσης είναι δεκαέξι φορές πιο πιθανή στούς Αφροαμερικανούς.

Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Washington μέτρησαν το οξυγόνο στην διάρκεια οφθαλμολογικών επεμβάσεων για καταρράκτη η γλαύκωμα.

Το οξυγόνο μετρήθηκε σε διαφορετικά σημεία του προσθίου ημιμορίου του ματιού (γωνία προσθίου θαλάμου, κέντρο του κερατοειδούς, κοντά στο φακό). Σε όλα τα σημεία το οξυγόνο βρέθηκε υψηλότερο στα μάτια των Αφροαμερικανων.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχουν διαφορές στο μεταβολισμό του οξυγόνου μεταξύ της Καυκάσιας και της Αφροαμερικανικής φυλής.

Το αυξημένο οξυγόνο αποτελεί μία καλή πηγή ελεύθερων ριζών οι οποίες καταστρέφουν τα κύτταρα του αποχετευτικού συστήματος του ματιού οδηγώντας σε αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση η οποία με τη σειρά της καταστρέφει το οπτικό νεύρο οδηγώντας σε τύφλωση. .