Το είδος του lifestyle συνδέεται με τον κίνδυνο ανάπτυξης γλαυκώματος.

Δημοσιευμένη στο Investigative Opthalmology and Visual Science Journal αυτή η μελέτη εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη φυσική ασκηση και την οφθαλμική πίεση διάχυσης σε 5650 άνδρες και γυναίκες, απο 48 έως 90 ετών απο το 1993 εως το 1997.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη απάντησαν σε ενα αναλυτικό ερωτηματολόγιο που αφορούσε την φυσική άσκηση στη εργασία και στον ελεύθερο χρόνο τους. Απο το 2006 έως το 2010 εξετάσθηκαν για την ενδοφθάλμια πίεση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν οτι ήπια φυσική άσκηση κατά προσέγγιση 15 χρόνια πριν τις μετρήσεις συνδέεται με μείωση κατά 25% του κινδύνου ανάπτυξης γλαυκώματος.

Ο Paul J. Foster MD PhD, FRCS, of the University College London Institute of Opthalmology σημειώνει οτι δεν είναι γνωστά ακόμη τα ακριβή αίτια αλλά υπάρχει σίγουρα μία σύνδεση ανάμεσα στην καθιστική ζωή και τους παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο γλαυκώματος.

Μέχρι τώρα η μόνη παράμετρος την οποία μπορούσαμε να μεταβάλλουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο του γλαυκώματος ήταν η εδοφθάλμια πίεση χρησιμοποιώντας φαρμακευτική αγωγή, Laser η χειρουργική επέμβαση

Τώρα γνωρίζουμε οτι διατηρώντας ένα ενεργό lifestyle είναι δυνατόν ο ίδιος ο ασθενής να μειώσει τον κίνδυνο γλαυκώματος αλλά και πολλά άλλα προβλήματα υγείας.