Η ψυχική διάθεση, η νόηση και ο ύπνος βελτιώνονται σε ασθενείς με νόσο Alzheimer μετά από επέμβαση καταρράκτου.

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εκτιμά ειδικά εάν η επέμβαση του καταρράκτου θα μπορούσε να ωφελήσει τους ασθενείς με νόσο Alzheimer.

Τριάντα οχτώ ασθενείς με μέση ηλικία τα 85 έτη και μετρίου βαθμού άνοια οφειλόμενη σε νόσο Alzheimer συμμετείχαν στη μελέτη.Ολοι οι ασθενείς είχαν καταρράκτη στο ένα τουλάχιστον μάτι, χειρουργήθηκαν με ένθεση ενδοφακού και βελτίωσαν την όρασή τους.

Μελετήθηκαν για την ψυχική τους διάθεση, τη συμπεριφορά τους, την ικανοτητά τους να λειτουργούν αυτόνομα και τις νοητικές τους λειτουργίες, 1 μήνα πρίν και 3 μήνες μετά την επέμβαση. Η νοητική κατάσταση και η ικανότητα να λαμβάνουν, να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος βελτιώθηκε στο 25% των ασθενών.

Η ψυχική διάθεση βελτιώθηκε σε πολλούς, ο βαθμός βελτίωσης όμως ήταν ίδιος με αυτόν που παρατηρούμε σε ασθενείς που χειρουργούνται για καταρράκτη χωρίς να έχουν άνοια.

Δεν παρατηρήθηκε αλλαγή στο βαθμό αυτονομίας των ασθενών, της ικανότητας δηλαδή να δρούν ανεξάρτητα απο την βοήθεια των άλλων. Τα νυχτερινά προβλήματα ύπνου βελτιώθηκαν στους περισσότερους ασθενείς της μελέτης.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι μετά απο επέμβαση καταρράκτου η μελατονίνη (ορμόνη που ρυθμίζει τον ύπνο) ομαλοποιείται όσον αφορά τα επιπεδά της.

Σε μελλοντικές μελέτες το ενδιαφέρον θα στραφεί στούς παράγοντες εκείνους που οδηγούν σε όλα τα θετικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω και παρατηρούνται σε ασθενείς με νόσο Alzheimer που χειρουργήθηκαν για καταρράκτη.