Ανεπάρκεια συγκλίσεως

Μελέτη απο την Καλιφόρνια των ΗΠΑ αναφέρει ότι η θεραπεία για την ανεπάρκεια συγκλίσεως συνδέεται με την μείωση της άσχημης σχολικής συμπεριφοράς των παιδιών και των παραπόνων των γονέων που σχετίζονται με τη μελέτη και τις σχολικές εργασίες.

Ανεπάρκεια συγκλίσεως είναι η κατάσταση όπου τα δύο μάτια δυσκολεύονται να συνεργαστούν και να εστιάσουν σε κοντινά αντικείμενα. Είναι ενα σχετικά συχνό πρόβλημα που προσβάλλει το 5% των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Εκτός από τα συνήθη συμπτώματα που είναι κοπιωπία, πονοκέφαλος και διπλή όραση υπάρχουν επίσης προβλήματα όπως δυσκολία στην ολοκλήρωση της σχολικής εργασίας, αποφυγή μελέτης και απροσεξία ενώ διαβάζει.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα 218 παιδιών τα οποία υποβλήθηκαν σε διαφορετική θεραπεία (θεραπεία από οφθαλμίατρο-ασκήσεις στο σπίτι-εικονική θεραπεία) Στα 42 παιδιά η θεραπεία χαρακτηρίστηκε επιτυχής και στα 60 ικανοποιητική.Τα υπόλοιπα παιδιά δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας εκτιμήθηκαν με βάση μια κλίμακα προβλημάτων που δημιουργήθηκε απο τους γονείς και περιελάμβανε δυσκολία των παιδιών στην εκτέλεση εργασιών,αποφυγή διαβάσματος η άλλης κοντινής εργασίας καθώς και λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες.

Πριν τη θεραπεία η βαθμολογία στην κλίμακα των προβλημάτων ήταν 13 εως 24 (μεγαλύτερη βαθμολογία σήμαινε περισσότερα προβλήματα) Παιδιά που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία είχαν μόνο ενα βαθμό βελτίωση στη κλίμακα των προβλημάτων.

Οι γονείς των παιδιών που ανταποκρίθηκαν είχαν λιγότερα παράπονα σχετικά με την σχολική επίδοση των παιδιών καθώς και λιγότερα προβλήματα οσον αφορά την προσοχή τους στη λεπτομέρεια.

Τα αποτελέσματα επομένως δείχνουν οτι τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία έχουν βελτίωση στη σχολική τους συμπεριφορά όπως αυτή βαθμολογήθηκε από τους γονείς τους.