Ο κίνδυνος τύφλωσης ελαττώθηκε κατά το ήμισυ την τελευταία δεκαετία

Η μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο American Journal of Ophthalmology εξέτασε τα αρχεία 11.848 νέων περιπτώσεων νομικής τύφλωσης.

Η αναλογία τύφλωσης από ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς (τη συχνότερη αιτία τύφλωσης στο δυτικό κόσμο) έπεσε από 522 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών το 2000, σε 257 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο το 2010, μία μείωση της τάξης του 50%.

Το κύριο μέρος της μείωσης συνέβη μετά το 2006 λόγω της νέας επαναστατικής θεραπείας η οποία άρχισε να εφαρμόζεται για την υγρή μορφή της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς.

Η θεραπεία συνίσταται σε επαναλαμβανόμενες ενέσεις στο μάτι μιας φαρμακευτικής ουσίας που εμποδίζει την ανάπτυξη του αγγειογενετικού παράγοντα (VEGF-vascular endothelial growth factor).

Ο VEGF είναι ένα σήμα κινδύνου που απελευθερώνεται από πάσχοντα κύτταρα του γηρασμένου αμφιβληστροειδούς.

Μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό εύθραστων αγγείων από τα οποία διαρρέει αίμα με τελική έκβαση το σχηματισμό ουλής στην ωχρά,την περιοχή του αμφιβληστροειδούς που ευθύνεται για την κεντρική όραση.

Οι παρατηρήσεις από την Δανία δημοσιεύτηκαν μαζί με μελέτη από το Ισραήλ με παρόμοια αποτελέσματα. Ο καθηγητής Michael Larsen είναι ενθουσιασμένος με τα αποτελέσματα.

Είναι σημαντικό αναφέρει να διαπιστώνουμε αυτή την μείωση στα περιστατικά τύφλωσης. Η έρευνα δεν έλαβε υπόψιν της τη μετρίου βαθμού απώλεια της όρασης αλλά υπάρχουν χωρίς αμφιβολία πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχασαν την άδεια οδήγησης η την ικανοτητά τους να διαβάζουν ευεργετούμενοι απο τη νέα θεραπεία με αντιαγγειογενετικούς παράγοντες.

Ο Thorkild Olesen επικεφαλης της Danish Association of the Blind αναφέρει ότι η ιατρική έρευνα προχωρά στη Δανία επάνω στις κληρονομικές παθήσεις του ματιού οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία τύφλωσης σε παιδιά και νέους ενήλικες.