Φακοί επαφής και γλαύκωμα

Μελέτη για το εάν θα πρέπει να φοράμε τους φακούς επαφής όταν πραγματοποιούνται εξετάσεις για το γλαύκωμα εκπονήθηκε απο την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Chicago.

Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης των φακών επαφής σε μετρήσεις που πραγματοποιούνται για την εκτίμηση της στιβάδας των νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς οι οποίες χρησιμοποιουνται για την διάγνωση και την θεραπεία του γλαυκώματος.

Οι ερευνητές λοιπόν βρήκαν οτι σε ασθενείς με χαμηλά διαθλαστικά προβλήματα (π.χ. χαμηλή μυωπία) οι μετρήσεις ήταν βελτιωμένες όταν οι ασθενείς δεν φορούσαν τους φακούς επαφής.

Αντίθετα σε εκείνους με υψηλές διαθλαστικές ανωμαλίες η χρήση των φακών επαφής στη διάρκεια της εξέτασης βελτιώνει τις μετρήσεις.

Πιθανόν η καλύτερη εστίαση που επιτυγχάνεται με τους φακούς επαφής στη δεύτερη ομάδα των ασθενών είναι η αιτία των βελτιωμένων εξετάσεων.