Νέα θεραπεία της μυωπίας

Η μυωπία προσβάλλει περισσότερο από το 40% των ατόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες και περισσότερο από το 90% των ατόμων σε κάποια μέρη της Ασίας.

Το πρόβλημα αρχίζει στην παιδική ηλικία και προχωράει με τα χρόνια.

Η συνταγογράφηση γυαλιών διορθώνει την έλλειψη εστίασης , ο ασθενής βλέπει καλά, δεν θεραπεύει όμως την μυωπία και δεν επιβραδύνει την αύξηση της καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν.

Πρόσφατες πειραματικές εργασίες από τον David Troilo και τους συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης υποστηρίζουν την δυνατότητα θεραπείας της μυωπίας χρησιμοποιώντας ειδικούς φακούς επαφής οι οποίοι ''παροτρύνουν'' το μάτι να μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να διορθωθεί η μυωπία εμποδίζοντας όμως συγχρόνως την αύξησή της.

Η μυωπία αναπτύσσεται όταν το μάτι είναι πολύ επίμηκες με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην εστίαση μακρινών αντικειμένων επάνω στον αμφιβληστροειδή. Τα γυαλιά και οι φακοί επαφής που διορθώνουν την έλλειψη εστίασης στον κεντρικό οπτικό άξονα δημιουργούν έναν ελαφρύ βαθμό πρεσβυωπίας στον περιφερικό αμφιβληστροειδή.

Η περιφερική αυτή πρεσβυωπία μπορεί να επιδεινώσει την μυωπία γιατί καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και το μάτι μεγαλώνει και μετακινεί τον αμφιβληστροειδή εκεί που εστιάζεται το φως, επιμηκύνοντας το μάτι ακόμη περισσότερο.

Ο Troilo έδειξε ότι ειδικά σχεδιασμένοι φακοί επαφής μεταβάλλουν το πως το φως εστιάζεται στον περιφερικό αμφιβληστροειδή και μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην ανάπτυξη που βοηθούν το μάτι να επανακτήσει το φυσιολογικό του σχήμα με τον επιθυμητό τρόπο.

Πειράματα με τους καινούργιους φακούς βρήκαν ότι οι φακοί επιτυχώς επιβραδύνουν την επιμήκυνση του ματιού που προκαλεί τη αύξηση της μυωπίας.

Σύντομα μερικοί από αυτούς τους φακούς επαφής θα είναι διαθέσιμοι στην αγορά για να βοηθήσουν τους οφθαλμιάτρους να ελέγξουν την αύξηση της μυωπίας.