Η επέμβαση καταρράκτη μειώνει το κίνδυνο κατάγματος ισχίου μεταξύ των ηλικιωμένων.

Μελέτη δείχνει ότι μεταξύ των ηλικιωμένων η μείωση της όρασης είναι στενά συνδεδεμένη με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.

Ειδικότερα η όραση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ορθοστατική ισορροπία και σταθερότητα. Οι αλλαγές τις οποίες προκαλεί ο καταρράκτης στην όραση έχει βρεθεί ότι συνδέονται στενά με ορθοστατική αστάθεια.

Μόνο λίγες μελέτες έχουν εκτιμήσει τις επιπτώσεις της επέμβασης καταρράκτη στα ατυχήματα με πτώση σε ασθενείς που δεν βλέπουν καλά.

Η Victoria L. Tseng και οι συνεργάτες της στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Brown μελέτησαν 1113 ασθενείς μεταξύ 2002 και 2009 αναζητώντας τη σύνδεση μεταξύ επέμβασης καταρράκτου και καταγμάτων.

Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν γυναίκες σε ποσοστό 60% και λευκές ποσοστό 88%. Την περίοδο της μελέτης ποσοστό 36,9% υποβλήθηκαν σε επέμβαση καταρράκτου.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η επέμβαση καταρράκτου συνδέεται με 16% ελαττωμένο κίνδυνο να υποστεί κάποιος κάταγμα ισχίου ένα χρόνο μετά την επέμβαση ενώ σε ασθενείς με προχωρημένο καταρράκτη το ποσοστό αυτό ανεβαίνει σε 23%