Η υπέρταση επιδεινώνει τη βλάβη σε μάτια διαβητικών ασθενών.

Τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Georgia έδειξαν πρώιμα σημεία κυτταρικού θανάτου σε μάτια από διαβητικά ζώα μέσα στις πρώτες 6 εβδομάδες υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Αργότερα τα λεπτά αγγεία γύρω από το οπτικό νεύρο έδειξαν σημεία φθοράς, 10 εβδομάδες αφού τα διαβητικά ζώα ανέπτυξαν υπέρταση.

Η μελέτη αυτή εξέτασε ζώα με πρώιμο και εγκατεστημένο στάδιο σακχαρώδη διαβήτη που επίσης είχαν υπέρταση. Δίνει έμφαση στη συνεργική και άμεση αλληλεπίδραση ανάμεσα στη συστηματική υπέρταση και το διαβήτη σαν δύο ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για την καταστροφή του αμφιβληστροειδούς.

Σύμφωνα με το κέντρο για τον έλεγχο και την πρόληψη των ασθενειών των Η.Π.Α. 45% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες υποφέρουν από Σ.Δ., υπέρταση η αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης.

Ποσοστό 13% των ενηλίκων στις Η.Π.Α έχουν συνδυασμό των δύο ανωτέρω αναφερόμενων παθολογικών καταστάσεων ενώ 3% έχουν και τους τρεις.

Πρώιμη παρέμβαση είναι ο παράγοντας κλειδί για την βελτίωση της τελικής έκβασης της όρασης.

Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι ασθενείς πως το καθένα από αυτά τα δύο προβλήματα μπορεί να επιταχύνει τα καταστροφικά αποτελέσματα στην όραση και να εκπαιδευτούν για την όσο το δυνατόν καλύτερη ρύθμισή τους.