Χρήση κολλυρίου για πιο όμορφες βλεφαρίδες

Ασθενείς που χρησιμοποιούσαν Lumigan (κολλύριο βιταμοπρόστης ) για τη θεραπεία του γλαυκώματος διεπιστώθη ότι απέκτησαν παχύτερες, μακρύτερες και πιο σκούρες βλεφαρίδες.

Αυτό το αποτέλεσμα οδήγησε στη χρήση αυτού του φαρμάκου για κοσμητικούς λόγους.

Ομως υπάρχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου όπως ερυθρότητα του ματιού και σκουρότερο δέρμα στα βλέφαρα οι οποίες όμως υποχωρούν με τη διακοπή του.
Για να ελαττώσετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες απο το Latisse ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες.

  1. Η χρήση του φαρμάκου δεν εγκρίνεται για άτομα κάτω των 18 ετών και για γυναίκες την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
  2. Εάν φοράτε φακούς επαφής αφαιρέστε τους πριν την ενστάλλαξη του φαρμάκου και φορέστε τους πάλι 15 λεπτά μετά.
  3. Προσέξτε ώστε η κορυφή από το μπουκαλάκι του κολλυρίου να μην έρχεται σε επαφή με άλλες επιφάνειες για τον κίνδυνο μόλυνσης.
  4. Εάν έχετε ενδοφθάλμια φλεγμονή (ραγοειδίτιδα) συμβουλευτείτε τον οφθαλμιατρό σας γιατί το Latisse θα μπορούσε να χειροτερεύσει τη φλεγμονή.
  5. Εάν κάτι αλλάξει στην κατάσταση των ματιών σας όπως μείωση της όρασης ,ένα οφθαλμολογικό χειρουργείο η οποιαδήποτε άλλη αντίδραση στο μάτι συμβουλευτείτε τον οφθαλμιατρό σας.