Αλλάξτε τον τύπο των φακών σας.

Μελέτη από την Αυστραλία συμπεριέλαβε 2 ομάδες χρηστών φακών επαφής.

 24 με συμπτώματα δυσανεξίας στους φακούς κυρίως στο τέλος της ημέρας και 13 χωρίς κανένα σύμπτωμα δυσανεξίας.

Σε τυχαία σειρά οι ασθενείς ορίσθηκαν να χρησιμοποιήσουν δύο διαφορετικούς συνδυασμούς φακών επαφής και υγρών καθαρισμού. Οι συνδυασμοί είχαν σταδιοποιηθεί σε ''καλύτερο'' και ''χειρότερο'' ανάλογα με τα συμπτώματα δυσανεξίας που είχαν προκαλέσει σε προηγούμενες μελέτες.

Οι ασθενείς χρησιμοποίησαν τους φακούς και τα υγρά για 8 ημέρες χωρίς να γνωρίζουν ποιόν από τους δύο συνδυασμούς χρησιμοποιούν.

Οι ασθενείς που είχαν συμπτώματα εκτίμησαν ότι ο συνδυασμός 1 ήταν πολύ καλύτερα ανεκτός από το συνδυασμό 2.

Οι ασθενείς από το συμπτωματικό group βρήκαν επίσης διαφορά όσον αφορά τη ξηροφθαλμία και την αίσθηση ότι υπάρχει φακός στο μάτι. Σε αντίθεση οι ασθενείς που δεν είχαν συμπτώματα πριν την έρευνα δεν βρήκαν διαφορά ανάμεσα στους δύο διαφορετικούς συνδυασμούς.

Η οφθαλμική δυσανεξία είναι ένα συχνό σύμπτωμα ανάμεσα στους ασθενείς που χρησιμοποιούν φακούς επαφής και συμβάλλει πολλές φορές στο χαμηλό ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν φακούς επαφής.

Οι οφθαλμίατροι συχνά αλλάζουν τους φακούς επαφής καθώς και τα υγρά καθαρισμού σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την ανοχή στους φακούς. Η ανωτέρω μελέτη σχεδιάσθηκε για να δείξει ποσοτικά τη βελτίωση που υπάρχει από την αλλαγή.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί ασθενείς βελτιώθηκαν αλλάζοντας τον τύπο των φακών και τα υγρά καθαρισμού. Παρά την βελτίωση όμως αυτή στο τέλος της ημέρας συνεχίζουν να υπάρχουν συμπτώματα δυσανεξίας σε πολλούς ασθενείς.

Θα πρέπει να γίνουν ακόμη πολλές μελέτες για την εξάλειψη αυτών των συμπτωμάτων που προκαλεί η χρήση των φακών.