Οπτικό test συνδέεται με υψηλό IQ (δείκτη νοημοσύνης)

Οι εγκέφαλοι ατόμων με υψηλό δείκτη νοημοσύνης αποδείχτηκε ότι είναι περισσότερο επιλεκτικοί στην αντίληψη κινούμενων αντικειμένων.

Ειδικότερα είναι δυνατόν να καταστέλλουν μεγαλύτερες και λιγότερο σπουδαίες κινήσεις στο βάθος μίας εικόνας ενώ υπερτερούν στη όραση μικρών κινούμενων αντικειμένων.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη υποβλήθηκαν σε ένα test όπου τους έδειχναν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάθετες γραμμές, μεγάλες και μικρές που εκινούντο μέσα σε μικρά η μεγάλα στρογγυλα πλαίσια και τους ζητούσαν να σημειώσουν πόσες φορές έπρεπε να δούν τις συγκεκριμένες εικόνες για να εντοπίσουν αν εκινούντο προς τα δεξιά η τα αριστερά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εκείνοι με υψηλό δείκτη νοημοσύνης καθόρισαν την κίνηση των μικρότερων γραμμών πιο γρήγορα από αυτούς με χαμηλότερο δείκτη.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι δεν είναι μία συνειδητή στρατηγική αλλά ότι κάτι στον εγκέφαλο των ατόμων με υψηλό IQ δουλεύει διαφορετικά και το οποίο τους εμποδίζει από το να εντοπίζουν μεγάλες κινήσεις στο φόντο μίας εικόνας.

Η ικανότητα να εξουδετερώνουμε την απόσπαση της προσοχής μας θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε ένα κόσμο με περισσότερες πληροφορίες από αυτές που μπορούμε να απορροφήσουμε.

Ετσι εξηγείται γιατί μερικοί εγκέφαλοι είναι περισσότερο αποτελεσματικοί από άλλους. Ενας αποτελεσματκός εγκέφαλος πρέπει να είναι επιλεκτικός.