Παιδιατρικό check-up

Πότε πρέπει να εξετασθεί ένα παιδί από οφθαλμίατρο

Το οπτικό σύστημα αρχίζει να αναπτύσσεται από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των 9-10 ετών.

Η Αμερικανική Οφθαλμολογική Ακαδημία συστήνει τις ακόλουθες χρονικές περιόδους για την παρακολούθηση της όρασης των παιδιών.