Αεροπλάνο και οφθαλμολογικές παθήσεις

Είναι ασφαλές να πετάξω με αεροπλάνο σε επεμβάσεις και παθήσεις του οφθαλμού;

1. Μπορώ να πετάξω με αεροπλάνο μετά από επέμβαση στον αμφιβληστροειδή;

Εάν είχατε επέμβαση στον αμφιβληστροειδή μπορείτε να ταξιδέψετε αεροπορικώς μόνον όταν ο γιατρός σας σας πεί ότι είναι ασφαλές. Για την επιδιόρθωση της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς συχνά χρειάζεται να γίνει έγχυση αερίου για να κρατηθεί ο αμφιβληστροειδής στη θέση του ενώ επουλώνεται.

Η φυσαλίδα αέρα στο μάτι μπορεί να διασταλλεί επικίνδυνα σε αεροπορικό ταξίδι , σε κατάδυση η σε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή της πίεσης του αέρα.Η διαστολή του αερίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ακόμη και τύφλωση.Θα πρέπει να παραμείνετε στο υψόμετρο που έγινε η επέμβαση μέχρι ο γιατρός σας να επιβεβαιώσει την απορρόφηση του αερίου.Οταν στο μάτι γίνει έγχυση σιλικόνης δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στα αεροπορικά ταξίδια.

2. Μπορώ να πετάξω με αεροπλάνο μετά από επέμβαση καταρράκτου;

Μία επέμβαση καταρράκτου χωρίς επιπλοκές δεν θέτει κανένα περιορισμό στα αεροπορικά ταξίδια ακόμη και αμεσως μετά την επέμβαση.Απλά μην χάσετε το ραντεβού για επανεξέταση με το γιατρό σας.

3. Τι συμβαίνει όταν έχουμε επιπλεγμένη επέμβαση καταρράκτου;

Ακόμη και σε αυτή τη περίπτωση δεν υπάρχει περιορισμός εκτός αν χρειάστηκε να γίνει έγχυση αερίου στο μάτι;

4. Πότε μπορώ να πετάξω μετά από επέμβαση γλαυκώματος;

Είτε είναι μία περιφερική ιριδοτομή είτε Laser τραμπεκουλοπλαστική η οποιαδήποτε άλλη επέμβαση γλαυκώματος η αλλαγή πίεσης στη διάρκεια της πτήσης δεν μας ανησυχεί.Μπορείτε να ταξιδέψετε την επόμενη μέρα.

5. Είναι η πτήση ασφαλής μετά από μεταμόσχευση κερατοειδούς;

Στις περιπτώσεις που μία φυσαλίδα αερίου η αέρα τοποθετείται στο μάτι σαν μέρος της μεταμόσχευσης κερατοειδούς το ταξίδι με αεροπλάνο είναι επικίνδυνο.Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας.

6.Εχω διαγνωσθεί με οπή αμφιβληστροειδούς. Μπορώ να πετάξω με αεροπλάνο;

Η πτήση με αεροπλάνο δεν επιδεινώνει τις οπές του αμφιβληστροειδούς όμως μερικές φορές οι οπές οδηγούν σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς που είναι επείγον περιστατικό.Γι΄αυτό μιλήστε με το γιατρό σας για τα σχεδιά σας για να μην βρεθέίτε σε επείγουσα κατάσταση και είστε μακριά από ιατρική φροντίδα.

7. Μπορώ να πετάξω εάν έχει γίνει διαστολή στα μάτια μου για οφθαλμολογική εξέταση;

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.Μόνο φορέστε γυαλιά ηλίου γιατί θα έχετε μεγάλη ευαισθησία στο φώς.

8. Εχω κερατίτιδα. Είναι ασφαλές το ταξίδι με αεροπλάνο;

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.Ο αέρας όμως στο αεροπλάνο είναι πολύ ξηρός και αυτό θα επιδεινώσει τα συμπτώματα της κερατίτιδος.Να έχετε μαζί σας τα κολλύρια σας για άμεση χρήση.

9. Μπορώ να πετάξω εάν έχω οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς;

Δεν υπάρχει τίποτε σε μία αεροπορική πτήση που θα μπορούσε να επιδεινώσει μία αποκόλληση υαλοειδούς.Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η αποκόλληση υαλοειδούς θα οδηγήσει σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.Συμβουλευτείτε τον οφθαλμιατρό σας γιατί δεν θα θέλατε να είστε μακριά από ιατρική βοήθεια με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς η οποία θέλει άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

10. Βλέπω λάμψεις και μυγάκια (φωταψίες, μυοψίες ).Μπορώ να πετάξω με αεροπλάνο;

Η πτήση σίγουρα δεν θα επιδεινώσει τις φωταψίες και τις μυοψίες.Επειδή όμως μπορεί να αποτελεί ένδειξη για επαπειλούμενη αποκόλληση αμφιβληστροειδούς η άλλο πρόβλημα στον αμφιβληστροειδή συμβουλευτείτε τον οφθαλμιατρό σας πριν τη πτήση.