Ο βελονισμός εναλλακτική θεραπεία για την αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι)

Ποσοστό 0,3-5% των ατόμων παγκοσμίως πάσχει από αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι) η οποία συνήθως παρουσιάζεται στο ένα μάτι στην παιδική ηλικία.

Ο Jianjao Zhao και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο του Hong Kong θέλησε να διαπιστώσει πόσο αποτελασματικός είναι ο βελονισμός συγκρινόμενος με την κλασσική θεραπεία της "κάλυψης" του υγιούς ματιού στην θεραπεία της αμβλυωπίας.

Μελέτησαν 88 παιδιά από τα οποία τα 43 αντιμετωπίστηκαν με πέντε συνεδρίες βελονισμού εβδομαδιαίως και τα 45 με κάλυψη του υγιούς ματιού δύο ώρες ημερησίως.

Μετά 15 εβδομάδες στην ομάδα βελονισμού η βελτίωση της όρασης ήταν 2.3 γραμμές ενώ στην ομάδα της κάλυψης 1,8 γραμμές.

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι αν και ο βελονισμός είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για την θεραπεία τησ αμβλυωπίας ο μηχανισμός που λειτουργεί δεν έχει διευκρινιστεί.

Τα ευρήματα της εργασίας δείχνουν ότι ο βελονισμός είναι θεραπεία ισοδύναμη με εκείνη της κάλυψης λαμβάνοντας όμως υπόψιν ότι το χρονικό διάστημα της θεραπείας στη μελέτη ήταν πολύ μικρό.