Ασπιρίνη και ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς

Η ασπιρίνη λαμβάνεται συστηματικά από πολλούς ασθενείς για προστασία από καρδιαγγειακές παθήσεις (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα μυοκαρδίου).

Είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ 19, 3% των ενηλίκων αναφέρει συστηματική λήψη ασπιρίνης.

Ο Gerald Liew, Ph. D και η ομάδα του ανέλυσαν τα ιστορικά 2389 ασθενών και τους παρακολούθησαν για μια περίοδο 15 ετών.

Ποσοστό 10, 8% αυτών (257 ασθενείς) ελάμβαναν συστηματικά ασπιρίνη. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα η ομάδα βρήκε οτι 24, 5% από τους ασθενείς που ελάμβαναν ασπιρίνη (63 ασθενείς) είχαν αναπτύξει ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς υγρής μορφής.

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς στα ανεπτυγμένα κράτη είναι η κύρια αιτία μερικής τύφλωσης μεταξύ ασθενών άνω των 50 ετών. Η συχνότητά της θα αυξάνεται συνέχεια καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο.

Οι συγγραφείς όμως τονίζουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για μείωση η διακοπή της ασπιρίνης πρέπει να λαμβάνεται σε ατομική βάση.

 Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία ώστε να συμβουλεύσουμε τους γιατρούς για αλλαγή πρακτικής όσον αφορά τη λήψη ασπιρίνης.

Στις περιπτώσεις όπου έχουμε αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη νεοαγγειακής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς ( για παράδειγμα στους ασθενείς που το άλλο μάτι παρουσιάζει ήδη προχωρημένη ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς υγρού τύπου) η πιθανότητα μείωσης η διακοπής της ασπιρίνης πρέπει να επανεξετάζεται.