Μικρά διαστήματα διαμονής στο σκοτάδι βελτιώνει την ακοή μας.

Νευροφυσιολογική μελέτη δείχνει .οτι εμποδίζοντας την όραση για μία εβδομάδα, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τον ήχο πιο αποτελεσματικά.

Οι μουσικοί συχνά λένε ότι τυφλοί performers όπως ο Ray Charles και ο Stevie Wonder είναι καλά παραδείγματα του πώς το να μην βλέπεις μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα κάποιου να ακούει.

Ερευνητές από το University Johns Hopkins και το University of Meryland περιγράφουν πως εξερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στην όραση και στην ακοή στους εγκεφάλους ποντικών.

Για τη μελέτη τους χρησιμοποίησαν 2 ομάδες ποντικών.Τη μία ομάδα την κράτησαν σε απόλυτο σκοτάδι για μία εβδομάδα ενώ η άλλη έμεινε σε περιβάλλον με φυσικό φως.

Μετά εξέθεσαν τα ποντίκια σε μία σειρά ήχων και συνέκριναν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου τους.

Βρήκαν ότι τα ποντίκια που είχαν μείνει στο σκοτάδι είχαν αλλαγές στα κυκλώματα του εγκεφάλου τους στον βασικό ακουστικό φλοιό , ένα μέρος του εγκεφάλου που επιτρέπει τη συνειδητή λήψη των τόνων και της έντασης.

Δεν ξέρουμε πόσες ημέρες ένας άνθρωπος θα πρέπει να μείνει στο σκοτάδι για να έχει αυτό το αποτέλεσμα.

Θα πρέπει όμως να υπάρχει ένας τρόπος να χρησιμοποιήσουμε μία πολυαισθητηριακή εκπαίδευση για τη διόρθωση προβλημάτων ακοής στον άνθρωπο.

Οι αλλαγές αυτές στον εγκεφαλό μας είναι αναστρέψιμες.

Οι ερευνητές ελπίζουν τα συμπεράσματα αυτά να βοηθήσουν ανθρώπους που χάνουν τη ακοή τους να επανακτήσουν κάποιο μέρος της.